ACETILHOLINSKI RECEPTORI At

▲Myastenia gravis - potvrda dijagnoze ( kod stečene forme bolesti pozitivna u 90% slučajeva, kod kongenitalne forme negativna )
- detekcija subkliničkih formi miastenije kod pacijenata sa timomom
Rezultat može biti negativan u prvih 12 mjeseci od pojave simptoma ili tokom imunosupresivne terapije
S, eP, hP, cP
2-8˚C 1-2 dana
-20˚C duži period
0.5ml
do 7 dana