VASOPRESIN (ADH)

▲povrede glave, cerebralni tumori, cerebralni apscesi, pneumonije, plućna tuberkuloza, akutna porfirija i neendokrini tumori
▼diabetes insipidus ( centralni ili nefrogeni )
eP
ELISA
2-8˚C 3-5 dana
-20˚C 6 mjeseci
0.5ml
do 10 dana