ACTH

▲ primarna adrenalna insuficijencija kod pacijanata sa niskim kortizolom;
Ν - uz nizak kortizol - sekundarna adrenalna insuficijencija
( hipofiza ili hipotalamus)
▼Kušingov sindrom (kortizol-produkujući adrenalni adenom ili karcinom, primarna adrenalna mikronodularna hiperplazija ili egzogena upotreba kortikosteroida)
eP -na ledu
CLIA
-20˚C 30dana
0.5ml
2h