BETA-2-MIKROGLOBULIN U URINU

▲ limfoproliferativne, inflamatorne bolesti,virusne infekcije,kod pacijenata na hemodijalizi i odbacivanje renalnog transplantata
S, U (popiti nekoliko čaša vode i sakupljati II porciju jutarnjeg urina; ph 6-8; 1M NaOH)
CLIA
2-8˚C 7 dana (S) 2 dana (U)
-20˚C 2 nedelje(S) 2 mjeseca (U)
0.5ml
4h