8-HIDROKSIDEOKSIGUANOZIN u urinu

Marker oštećenja DNK prouzrokovanog oksidativnim stresom. Povišeni nivoi u urinu mogu dovesti do oštećenja mitohondrijalne DNK i povećanog rizika za oboljevanje ( maligne bolesti ). Pušenje i neke hemijske materije ( policiklična aromatična jedinjenja, benzen, živa...) takođe mogu dovesti do povećanja nivoa.
U, prvi jutarnji
EIA
10 ml
15 dana