17 KETOSTEROIDI

▲ adrenalni tumor, kongenitalna adrenalna hiperplazija, Kušingov sindrom, karcinom ovarijuma, karcinom testisa, policistična bolest ovarijuma
▼ Adisonova bolest, kastracija, hipopituitarizam, miksedem, nefroza
dU ( pH 3-6; 6M HCl)
HRG
2-8˚C 7 dana
-20˚C 1 mesec
10 ml
do 7 dana