ELEKTROFOREZA PROTEINA SERUMA

- monoklonalne gamopatije( u kombinaciji sa imunofiksacijom), α1 antitripsin deficijencija, nefrotski sindrom, inflamatorni procesi udruženi sa infekcijom, bolesti jetre, autoimune bolesti
S
ELF
20-25˚C 7 dana
2-8˚C 1 mjesec
-20˚C 2 mjeseca
0.3ml
do 5 dana